Vaccinering ger högre risk för influensa

Dubbel risk för influensa efter vaccinering!

Ref Dr Mercola.

  • Insamlade data från Kanada och HongKong under 2009-2010 visar att de som blev vaccinerade mot influensa under 2008 löpte dubbelt så stor risk att få svininfluensa, jämfört med de som inte blivit vaccinerade.
  • Dessa rapporter blev länge ignorerade, men ny forskning bekräftar kopplingen mellan influensa-vaccinering och ökad risk att drabbas hårdare av en pandemi (global epidemi)[1] .
  • Det är viktiga skillnader mellan naturligt uppbyggd immunitet och den immunitet man får genom vaccination. Vid vaccination får du antikroppar, men ny forskning visar att icke-vaccinerade barn bygger upp antikroppar mot en större variation av influensavirus, än barn som vaccinerats.
  • Vaccin ger aldrig ett 100%-igt skydd. Vaccin ger ett temporärt och normalt sämre skydd, jämfört med om din kropp skulle utsättas för det levande viruset och själv ta hand om det.

Dr Mercola’s artikel är mycket intressant och rekommenderas i sin helhet. Artikeln ser ut att vara väl underbyggd, som  allt han presenterar. Den är på engelska, men huvuddragen kan sammanfattas i de fyra punkterna ovan.[1] Socialstyrelsen har definierat pandemi enligt följande: En pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land. Drabbas bara ett enskilt land så talar man om en epidemi.

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates