Vaccination med Gardasil mot livmoderhalscancer både ineffektiv och farlig?

Spanien har dragit in 76.000 doser Gardasil

I Spanien drog man in en batch (NH52670) av Gardasil efter att två flickor blivit allvarligt sjuka inom ett par timmar efter vaccinering.

Nu börjar kampanjen för att pojkar och unga män ska vaccinera sig mot papillomvirus.

Media hjälper till och sprider budskapet. Vi är vana vid att våra institutioner har vår välfärd som främsta mål. Kanske borde vi lärt oss efter svininfluensan.

Socialstyrelsen har beslutat att HPV-vaccin mot HPV 16 och 18 ska ingå i barnvaccinationsprogrammet. Sedan dess erbjuds flickor 10-12år, i årskurs 5 och 6, gratis HPV-vaccinering genom skolhälsovården.

Enligt amerikanska smittskyddsinstitutet (CDC) är humana papillomviruset, HPV, den vanligaste sexuellt överförda smittan.

I USA blir över 6 miljoner kvinnor årligen smittade av HPV. Antalet drabbade av livmoderhalscancer är ca 11.000 , med ca 4000 dödsfall. Hälften av dessa har aldrig tagit cellprov eller inte gjort det de senaste 5 åren.[1]

Ändå räknas den amerikanska dödligheten som låg. I Sverige är den lägre.
Immunförsvaret är normalt tillräckligt starkt för att ta hand om HPV på egen hand, och klarar det i 90% av alla fall.
Dessutom har vi en effektiv förebyggande verksamhet: I Sverige görs cellprovtagning regelbundet på kvinnor mellan 23 och 60år, vilket sedan starten på 60-talet har halverat antalet fall av livmoderhalscancer till 450 om året. Vaccinering kan inte ersätta tagning av cellprov. Man måste fortsätta ta cellprov för att upptäcka livmoderhalscancer.

Så frågan är: Varför inför man HPV-vaccinering när
1. Det handlar om en ovanlig sjukdom som livmoderhalscancer. Den sprids inte på skolor eller luftvägarna.
2. Det har inte kunnat visas att den faktiskt skyddar mot livmoderhalscancer.
3. Den skyddar mot ett virus som till 98% INTE är orsak till livmoderhalscancer.
4. Regelbunden provtagning fångar upp cancern ifråga och ska fortsättas oavsett vaccinering.
5. Skyddet efter vaccinering är sämre än användandet av kondom.
6. Det erbjuds till barn före sexdebuten, även om den resulterande ökningen av antikroppar mot HPV 16 & 18 troligen har klingat av efter fem år.
7. Det finns över 100 varianter av HPV. Minst 15 av dessa kan ge livmoderhalscancer. Gardasil skyddar mot två av dessa femton. Den skyddar även mot två andra HPV, dessa ger bara könsvårtor.
8. Vaccinet fungerar inte om du redan är smittad med den HPV variant som finns i vaccinet.
9. Den har INTE visats vara säker eller utan biverkningar. Bidrag till ofruktsamhet eller cancer är inte undersökt.
10. Amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, uppger att Gardasil har 3 gånger fler biverkningar än alla andra vaccin tillsammans.

Per januari 2012 har (i USA) över 24.000 avvikelserapporter inkommit, inklusive dödsfall (108st), förlamning, kramp, anafylax (allergisk chock), blodpropp, blodtrycksfall OCH livmoderhalscancer.
Enligt Journal of American Medical Association (JAMA), augusti 2009, kom 68% av rapporterna från tillverkaren, Merck, och 89% av dessa innehöll otillräcklig information för att kunna utvärderas.
Blodpropp är den enskilt vanligaste dödsorsaken inom timmar eller dagar efter vaccination med Gardasil

HPV-vaccin innehåller Aluminium som effektförstärkare, adjuvant. Aluminium är ett känt nervgift.

Det har framkommit att man vid licensieringen av Gardasil inte använt en äkta placebo, utan istället en aluminium adjuvant, vilket förvred resultaten. Det var snarlika biverkningar för vaccin och placebo! Alltså kunde man inte anse biverkningarna som orsakade av Gardasil. Fortfarande fem år efter licensieringen har inga uppföljningsstudier genomförts, som t.ex. effektivitet, kombination med andra vacciner eller läkemedel, långtids säkerhetsstudier, cancereffekt, fruktsamhet.

Den 2011-09-06  rapporterade www.sanevax.org att man upptäckt förorening av DNA från HPV (papillomvirus)  i Gardasil. Detta är viktigt därför att rester av DNA i ett vaccin kan trigga autoimuna sjukdomar, anafylaktisk (allergisk) chock, eller tumörer. Tillverkaren Merck och amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har hittills förnekat förekomsten av något HPV-DNA i Gardasil.

Bakgrunden var att ett oberoende laboratorium funnit att 13 utav 13 prover med Gardasil (100%) var förorenade med HPV DNA.

Cancerfonden skriver:

I stort sett all livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus. Idag finns vaccin som skyddar mot två typer detta virus: HPV16 och 18. Dessa anses ligga bakom cirka 70 procent av all livmoderhalscancer. Tack vare gynekologiska cellprovtagningar har antalet insjuknade i livmoderhalscancer halverats sedan 1970-talet.
Varje år får cirka 450 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer (cervixcancer), vilket är knappt hälften av antalet fall jämfört med mitten av 1960-talet. Minskningen anses ha samband med att kvinnor mellan 23 och 60 år regelbundet kallas till gynekologisk cellprovtagning. Då tas cellprov för att tidigt kunna upptäcka och behandla förstadier till livmoderhalscancer, så kallade cellförändringar. De betyder inte att man har cancer.

Vaccinerna kan ge lindriga biverkningar. De vanligaste är smärta, rodnad och svullnad vid injektionsstället. Huvudvärk, feber, samt värk och ömhet i muskler kan förekomma. Biverkningarna är övergående.
Vaccinerna har inte visats orsaka några allvarliga biverkningar. Nästan 100 miljoner doser har getts världen över och vaccinerna har granskats i detalj i kliniska läkemedlesprövningar. 

Detta inlägg är baserat på information hämtad via Dr Joseph Mercolas hemsida.

[1] http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/11/05/gardasil-vaccine-is-a-flop-for-good-reasons.aspx

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates