Mineralen Zeolit är oerhört bra på att samla på sig tungmetaller. I Waioras NCD (Natural Cellular Defence) finns de i en suspension av destillerat vatten. Man tar NCD i vätskeform, som droppar.

Zeoliten har gjorts så liten att den tas upp i kroppen genom tarmväggen. Därför cirkulerar den runt i blodomloppet och samlar på sig tungmetalljoner. – Dom finns där, och dom ska bort!
Zeoliten har en negativ elektrisk laddning och den drar helt enkelt till sig de positivt laddade tungmetalljonerna. Zeoliten stannar inte länge i kroppen. Den sorteras bort av njurarna, så alltsamman kissas ut. Man brukar tala om halveringtid. För zeoliten är halveringstiden 4-7timmar, då har man således hälften kvar av det man intagit.

Zeolitens bindningsbenägenhet

 

 
Laboratorieförsök har visat att den zeolitkvalitet som NCD görs utav (Clinoptilolit), har allra bäst bindningsbenägenhet med Kvicksilver, Bly, Tenn, Kadmium, Arsenik, Aluminium, Antimon och Nickel. Praktiska försök hos människor visar att de viktiga spårelementen (som t.ex. Kalium, Magnesium, Kalcium o Natrium) inte försvinner ur kroppen. Det hänger ihop med att det som gör tungmetallerna oönskade i kroppen (laddningens styrka och jonens storlek) är detsamma som gör dem attraktiva för zeoliten i NCD. Visst är det underbart!

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates