Toxisk utvinning av gas ur skiffer fortsätter i Polen

Förra året (2011) lade Shell ner sitt skånska gasprojekt. Troligen pga kraftiga protester. Shell hade mutat in 25% av Skånes areal. Lättnaden är stor, men faran är inte över. Det prospekteras på andra håll, som i Närke och på Öland.
Shell vill utvinna fossilgas ur skiffer, så kallad skiffergas (engelska ”shale gas”). Sådana projekt är kontroversiella. Polen satsar på detta, med mål att bli oberoende av rysk naturgas.

Metoden kallas fracking (hydraulic fracturing) och innebär att man pumpar ner sand, vatten och kemikalier i den tänkta gasbrunnen. Den kemiska cocktail som man använder sig av består av bl. a. formaldehyd, etylenglykol, etylhexanol, borsyra, metanol och isopropanol. Det pumpas ner 5000 gallons (ca 20.000 liter) av kemikalier per brunn, och det går åt många brunnar. Vattendrag och grundvatten förorenas. Alla Polens vattendrag rinner ut i Östersjön . . . .

Vinsten i USA är gas för 14 års förbrukning medan frågan om hur man ska återställa förorenat grundvatten till drickbart skick är olöst. Man får också räkna med kollapser av/sättningar i/ markytan när det blir tomrum i underliggande lager.
Jag rekommenderar denna 17 minuters dokumentär om fracking i USA.

Vi i Sverige kan fortfarande dricka vårt grundvatten. Men när man använder sig av fracking i Polen är  Östersjön hotad. Kommer vi överhuvudtaget att ha fisk i Östersjön i framtiden? Fracking har förbjudits i Frankrike, Schweiz och i några delstater i USA.

Föreningen HeavenorsHell lyckades få Shell att släppa Skåne när undersökningstillståndet löpte ut. Föreningen omvandlades i höstas till ett nätverk med samma namn. Du finner dom på http://heavenorshell.se

Källor: Bloggen Cornucopia, The Independent, heavenorshell

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates