Testimonyinfo.se -Insamlade erfarenheter på svenska

testimonyinfo.se kan du läsa andras erfarenheter. Vi kan glädja oss åt deras berättelser och lära oss av dessa, men din dosering är ditt eget ansvar.

Det handlar KOSTTILLSKOTT, inte läkemedel.

  • Dessa kosttillskott ska först och främst tas förebyggande, för att stödja en god hälsa, stödja en väl fungerande kropp och stödja ett väl fungerande immunförsvar.
  • Dessa kosttillskott kan också tas parallellt med läkemedel. Det finns ETT undantag: Om du får cellgift med tungmetallen Platina, ska du sluta med zeolit ca ett dygn före cellgiftbehandlingen. Då hinner den kissas ut ur kroppen innan du får cellgift. Du kan återuppta zeoliten igen efter ett par dagar.
  • Om sjukvården ger upp finns det ingen som hindrar dig från att ta vad du vill som du tror kan hjälpa dig.

Det handlar om kosttillskott av en sådan dimension, att vi måste påpeka att de inte är läkemedel. Juridiskt sett får man inte hävda att något kosttillskott kan förebygga eller bota någon sjukdom. Sådana påståenden får bara göras om godkända läkemedel, och våra produkter är inte läkemedel.
Det som framförs är inte medicinska råd, och vi rekommenderar ingen att sluta med behandling eller medicinering om inte detta görs i samråd med behandlande läkare.
Behandling av sjukdom eller åkommor är en sak mellan dig och din läkare. Vi är inte din läkare och den information du hittar här är inte medicinska råd.

Vi uppmanar dig att ta reda på så mycket du kan och ta kontroll över din egen hälsa, samt att rådgöra med din läkare innan du förändrar någon pågående behandling eller medicinering.

 

Denna sajt -KramaLivet.se – handlar mest om olika sätt att ta bort det farliga ur kroppen och att hjälpa kroppen att få fart på sitt eget försvar. Kroppen är en fantastisk organism, och den klarar väldigt mycket.

Waioras produkter vi beskriver är inte receptbelagda. De är inte klassade som läkemedel. Det är en stor fördel med det: Receptbelagda läkemedel kommer man inte åt förrän en läkare konstaterat att du har ett medicinskt problem – Och läkaren beslutar vilken medicin du ska använda. Med Waioras produkter kan du hjälpa kroppen att vara i sådan form att den själv kan skydda sig mot problem.

Skribenter på KramaLivet är på inget sätt ansvariga för dina beslut.

 

 

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates