Samband mellan åderförkalkning och miljögifter

Svensk studie om samband vid åderförkalkning

En studie, gjord av forskare vid Uppsala och Örebro Universitet, visar ett samband mellan åderförkalkning och miljögifter.  Det ger ytterligare tyngd åt det faktum att mina blodkärl är som en 26-årings efter att ha tagit NCD i sex månader (jag är 59år). Jag ser det som en bekräftelse på att intag av NCD gör att miljögifter försvinner ur kroppen. Se artikeln i Medicinsk Access. Min jämnåriga hustru har samtidigt blodkärl som en 20-åring.

 

 

 

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates