Oral lichen planus

Rapport från Tandläkare Lindy B. (USA)

Här är min rapport om de resultat som uppnåddes hos en av mina patienter med hjälp av NCD (Natural Cellular Defence) från Waiora.

Min patient är nästan 30 år gammal och fick för två sedan diagnosen Lichen Planus (LP) när hon fick tänderna rengjorda av tandhygienist. Hon hade då små utslag som nu vuxit och spritt sig. I April 2010 tog jag foton för att dokumentera utslagen i kinderna, vävnaden nära tänderna och bakom hennes bakersta kindtänder. Jag bad en tandkirurg att titta på henne och vi var överens om att diagnosen var LP. Vi avsåg att ta biopsier. Hennes symptom förvärrades. Smärtorna tilltog och och utslagen spred sig till de övre vävnaderna runt tänderna.

Jag fick veta om NCD när Mark och Donna berättade att det visat god effekt vid cancer. LP betraktas som en autoimmun sjukdom, ett förstadium till cancer, vars orsaker är okända. Man känner inte till någon bot. Jag vet att det forskas för att finna en bot och att det kan finnas information jag inte känner till. I alla händelser, resultatet av NCD är fantastiskt. Jag visade det för kirurgen och han var också förbluffad.

Min patient började med 10 droppar* i ett litet glas vatten, som hon swischade runt i munnen innan hon svalde, tre gånger om dagen.

Smärtan försvann efter ett par dagar och utslagen bakom de bakre kindtänderna försvann. Då tog hon en ny flaska och sprutade dropparna direkt på sina utslag i munnen. Alla utslag var borta efter tre dagar. Hon är tandsköterska, är bekant med vävnaderna i munnen och vet vad hon ska titta efter. Jag tog fotona den veckan, i september 2010.

Det har nu gått en månad och hon är fortfarande symptomfri. Hon har nu slutat ta dropparna. Jag gav henne två flaskor utan kostnad eftersom jag ville veta om NCD hade någon effekt på detta. Vi kommer att följa upp henne noggrant och om problemen återkommer tar vi en biopsi och fortsätter dokumentera. I så fall får hon fortsätta ta dropparna dagligen eftersom det förebygger spridning till andra områden.

Jag är så lycklig över detta resultat. Jag håller er underrättade den framtida utvecklingen.

Lindy B. DDS

*) Motsvarande dos är idag 5 droppar eftersom produkten NCD förbättrades i november 2011.


Definition.

Oral lichen planus är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd som kan åstadkomma sveda, smärta och ömhet på slemhinnorna i munnen. På de områden som ger smärtsamma symptom finns ofta röda fläckar, blåsor eller små sår. Tandköttet kan bli tunt, rött och blankt och så känsligt att man inte kan borsta tänderna.

Man vet inte vad som förorsakar lichen planus. Man antar att det finns ett samband med en störning i kroppens immunsystem. I allmänhet skall immunförsvaret skydda kroppen mot angrepp av sjukdomsalstrare utifrån, men i samband med vissa sjukdomar angriper immunförsvarets celler kroppens egna celler. Mediciner som används när man behandlar högt blodtryck, artros och diabetes kan ibland ge symptom av samma typ som lichen planus (lichenoida förändringar).

Ca 2 % lider av sjukdomen. De flesta som insjuknar är över 40 år, och den är vanligare hos kvinnor. Sjukdomen smittar inte. Den är inte heller ärftlig.

Ibland kan man dessutom ha en ytlig svampinfektion i samband med lichen planus, och den kan göra besvären värre. Var tredje person med lichen planus får dessutom små utslag på huden, och röda och kliande områden speciellt på handleder och vrister. Man ser också mycket sällan förändringar i svalget och på könsorgan, hår och naglar.

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates