Texter på denna blog är enbart till som information. Här hittar du olika människors erfarenheter med Waioras produkter och personliga funderingar. Dessa skall inte ses som en uppmaning att vidta specifika åtgärder.

KramaLivet är till för att sprida information och kunskap om att Du kan göra något åt Din hälsa i denna värld där mänskligheten är mer utsatt för gifter och tungmetaller än någonsin.

Vi får det i oss via luften vi andas, via maten, via vår omgivning!
Denna sajt handlar mest om olika sätt att ta bort det farliga ur kroppen och att hjälpa kroppen att få fart på sitt eget försvar. Kroppen är en fantastisk organism, men den orkar inte ta hand om för mycket på en gång.

Waioras produkter vi beskriver är inte receptbelagda. De är inte klassade som läkemedel. Det är en stor fördel med det: Receptbelagda läkemedel kommer man inte åt förrän en läkare konstaterat att du har ett medicinskt problem – Och läkaren beslutar vilken medicin du ska använda. Med Waioras produkter kan du hjälpa kroppen att vara i sådan form att den själv kan skydda sig mot problem.

På dessa sidor hittar du erfarenheter från andra. Vi kan glädja oss åt deras erfarenheter och lära oss av dessa, men din dosering är ditt eget ansvar.

Skribenter på KramaLivet är på inget sätt ansvariga för dina beslut.

 

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates