Flyktiga organiska föreningar blir till långlivade (persistenta) organiska föroreningar i kroppen. Kroppen kan inte själv plocka bort dessa. En traditionell detoxkur med fasta, örtteer mm hjälper bara kroppen med de kroppsegna gifterna. Det har ett värde och ska inte förkastas. Men i dagens miljöbelastade värld räcker inte det.

Laboratorieförsök visar att NCD har en bindningsbenägenhet till:

  • formaldehyd
  • 0-diklorbenzen
  • toluen
  • metylenklorid
  • tetraklorodibenzodioxin
  • p-diklorobenzen
  • tetraklordibenzofuran
  • xylen
  • hexaklorobifenyl

Dessa molekyler är alltför stora för att komma in inuti zeolitens öppna molekylstruktur, men de binder till utsidan av en zeolit och ytterligare zeolit fastnar på motsatta sidan. Därmed skapas en sandwich och toxinet transporteras ut ur kroppen.

 

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates