NCD och hemokromatos (överskott av järn)

Natural Cellular Defence och järn (hemokromatos)

Vi vet att zeoliten tar bort tungmetaller ur kroppen. Hur är det då med andra metaller? Vissa är ju sådana som kroppen behöver, hur reagerar zeoliten med dom?

Zeoliten i NCD har en allmänt negativ laddning och drar till sig positiva laddningar oberoende av dessas styrka.

Järn är en positivt laddad metall, och zeoliten har en dragningskraft även till järn. Men i normalt fysiologiskt tillstånd, i vävnader där man har normal koncentration av järn, är vävnaderna svagt alkaliska. Vävnaderna har då en svagt negativ laddning. All vävnad med en svagt negativ laddning kommer att stöta ifrån sig zeoliten eftersom denna också är negativt laddad.

Hemokromatos är ett medicinskt tillstånd där kroppen har lagrat upp för stora järndepåer. Detta är skadligt för olika organ. Själva överskottet gör att området blir surare och har en allmänt positiv laddning. Här kommer zeoliten att dra till sig det positiva överskottet, och binda detta till sig. När sedan kroppen gör sig av med zeoliten genom att kissa ut den, minskar överskottet av järn. Processen fortsätter ända tills korrekt negativ laddning uppnås i området.

Zeoliten har en dragning till områden i kroppen som är surare än normalt, medan den bara passerar områden i normalt tillstånd. Detta gör zeoliten till något av det mest optimala avgiftare man kan tänka sig.
Det finns andra sjukliga tillstånd, där kroppen har för mycket av någon av elektrolyterna, t.ex. koppar eller mangan. NCD fungerar likadant i de fallen.

(Dr Peter Prociuk, 2009).

 Surhet, lågt pH-värde, i kroppen ger obalans i kroppens system och är en orsak till uppblomning av Candida (min kommentar). Om man misstänker att man har Candida är det klokt att börja dosering med NCD försiktigt.

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates