Nån tok har gjort farlig variant med blandade Zeoliter

Detoxilite3 MAP3Z

”NCD Wellnessceuticals” är ett nytt företag med en helt ny zeolitprodukt. Den innehåller flera olika typer av zeolit. Många experter ifrågasätter användningen av chabazite och heulandite zeoliter i något som ska intas av människor. Ännu mer obetänksamt är det om det kan tas upp i blodomloppet. Dessa två zeoliter har aldrig getts till människor. Ledande personer på NCD Wellnesceutical lämnar avsiktligt missledande information till konsumenter genom att efterlikna ett etablerat produktnamn från ett etablerat företag, Waiora.
”NCD Wellnesceuticals” heter företaget, ägaren är Jim Flowers (James Flowers), en vetenskapsman och forskare. Deras nya produkt kallas Detoxilite3 (D-Lite3) och den aktiva ingrediensen kallas MAP3Z vilket är en blandning av tre olika zeoliter (clinoptilolite, chabazite and heulandite).

Den enda typ zeolit som FDA (Amerikanska Läkemedels- och Livsmedelsmyndigheten) accepterat för konsumtion (GRAS-Status) är Clinoptilolite.

Vi vet att Clinoptilolite Zeolite har rätt storlek på sina porer för att fånga just de ämnen (tungmetaller) som våra kroppar skadas av, medan den låter våra nödvändiga spårelement vara ifred, som kalcium, zink, magnesium osv. Det är därför man ska använda sig av just denna typ av zeolit. Andra typer är oprövade och det är oansvarigt att insinuera att det överhuvudtaget skulle vara samma sak som Waioras NCD (Natural Cellular Defense).

Zeolit är ett billigt material.

Det kräver däremot en lång process, i många steg och med många kontroller på vägen – för att skapa ett harmlöst och effektivt medel – att ta bort tungmetaller ur kroppen med.
Waioras NCD är den produkt som startade marknaden och är fortfarande den enda som håller rätt standard för konsumtion. Det finns lång erfarenhet av bruket av Waioras NCD. Sedan 2005 har man sålt över 3,5 miljoner flaskor och erfarenheterna är mycket goda.

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates