Kvicksilver är tungmetallen som förstör hjärnan

Amalgam läcker kvicksilver. Vaccin innehåller kvicksilver.

Kvicksilver stannar i kroppen. Man talar inte om någon halveringstid för denna tungmetall. Kroppen kan inte själv ta bort det.

Amalgam innehåller ca 50% kvicksilver. Detta läcker sakta ut i kroppen. Man kan inte säga att det slutar läcka bara för att man haft sina lagningar i 20-30år. Det är ett vanligt men felaktigt resonemang.

Varje plomb innehåller kanske ett gram amalgam. Har man då 16 plomber i munnen, så finns det 8 gram kvicksilver. Som sakta läcker ut. Som lagras runtom i kroppen.
Skulle man få i sig 5 gram kvicksilver vid ett o samma tillfälle, blir man akut förgiftad och dör.

Det är vanligt att läkemedelsfabrikanterna använder thiomersal som konserveringsmedel i vaccin, typiskt för influensa och stelkramp. Detta sparar pengar – på vaccinet. Men eftersom thiomersal innehåller kvicksilver, blir det lätt en förbannelse för mottagaren. Barn får många vaccinationer.

Den mångfaldiga ökningen av ADHD hos barn har ofta knutits till vaccin. Användningen av thiomersal tillsammans med en ökad belastning i miljön gör det till en mycket trolig koppling.
Trots den numera låga tillåtna dosen av thiomersal, kan man inte utesluta påverkan på växande och relativt små hjärnor, som fortfarande är i sin utvecklingsfas.

Ökning av Autism i USA, ref.Wikipedia

 

 

 

 

Kvicksilver passerar blod-hjärn-barriären. Väl inne i hjärnan ställer den till skador på nervbanorna. Calgary Medical School har lagt ut denna pedagogiska video (5 min) på You Tube om vad som händer.

Man talar gärna om aluminium som boven bakom t.ex. Alzheimers och MS, men aluminium är framför allt en effektförstärkare. Den hjälper kvicksilvret att arbeta fortare (med t.ex. destruktion av nervtrådarna). Denna process borde vara tillämplig även när det gäller Parkinsons.

  

När Waioras NCD (Natural Cellular Defence) har fångat en kvicksilverjon är den borttagen ur kroppens vävnader. Det är bara transportsträckan kvar. Kvicksilvret kommer inte ut ur zeoliten, utan följer med denna ut ur kroppen. Det finns andra metoder att kelera (ta ut) tungmetaller på, men de är långsamma, omständiga och kan ge svåra biverkningar. Ofta lossar de tungmetallerna utan att ta hand om dem. Då sätter de sig bara på ett annat ställe.

Här är favoritämnena för Clinoptilolite Zeolite. Den binder kvicksilver (Hg) allra hårdast, men aluminium kommer inte långt efter.

Zeoliten binder dessa ämnen hårdast

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates