Kort om Javita och deras kaffe

Javita är inte Waiora.
Javita startade 2011 och har kaffe i två varianter; ”burn+control” och ”energy+mind”

Burn + Control

Javita Burn+Control dämpar din hunger och blockerar fettbildning.
Innehåller örterna Yerba Mate och Garcinia Cambogia

Kaffet är från Sydamerika och till 100% Arabica och Rustica.

Energy + Mind

Javita Energy+Mind underlättar koncentration och stödjer minnesfunktionen
Innehåller örterna Bacopa Monnieri och Gotu Kola

Kaffet är från Sydamerika och till 100% Arabica och Rustica.

För mer information om kaffet och för köp hänvisar jag dig till Javitas engelskspråkiga hemsida

Observera att priset blir lägre om du går med som medlem.
Du är aldrig bunden att köpa mer.
Du bestämmer alltid själv.

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates