Industrin försvarar fracking

Jag fortsätter ta upp ämnet skiffergas/fossilgas därför att det är ett otäckt exempel på hur lättvindigt man behandlar förgiftningsaspekter inom industrin. Det finns många andra exempel, men det här ser väldigt stort och omfattande ut samtidigt som det är i antågande. Det kan när som helst bli aktuellt i Sverige. I Polen är man redan igång, och Östersjön kommer att drabbas, eftersom det polska grundvattnet rinner ut  här.

Enligt Rigzone.com gav University of Texas i Austin i torsdags ut en rapport som säger att det inte finns någon direkt koppling mellan hydraulic fracturing och förorening av grundvatten. Man påpekar att det som orsakar vattenförorening är att man spiller ut kemikalierna i naturen vid hanteringen. Själva frackingprocessen gör ingen skada. -Som om det gör någon skillnad!
Vidare framgår av kommentarerna till Rigzones artikel att många bolag fuskar med att bygga säkra brunnar för att spara på kostnaderna. Det första man sparar på är kvalitetsnivån på gjutning och inkapsling. Man använder billig inkapsling och billig betong, enkla rörkopplingar istället för högkvalitetsgängor. Detta ger många små läckage, speciellt när trycket byggs upp. Detta blir förödande när man utfört enkelbarriär mot grundvattnet istället för dubbla barriärer. Det kan vara svårt om inte omöjligt för eventuella inspektörer att hitta sådant som ju läggs under jord. Vem vill gräva sig ner för att titta efter? Det är ju farliga grejor därnere…

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates