Gifter och bekämpningsmedel i grundvattnet

Sydsvenskan och Trelleborgs Allehanda påminner oss idag om att vi inte kan undvika gifterna i miljön.
Båda tidningarna har artiklar om att Länsstyrelsen i Skåne gjort provtagningar av vattenkvalitén under 2007 till 2010. Allmänt sett fann man bekämpningsmedel i en tredjedel av de tagna proverna.

Man undersöker förekomsten av 33 olika substanser varav 18 har konstaterats. Vanligaste fynden är de förbjudna ogräsmedlen diklobenil (BAM) och Atrazin men även det tillåtna medlet Bentazon.

40% av fynden är substanser som är tillåtna idag. Betyder det att de är ofarliga?

”-Man vill inte ha bekämpningsmedel i grundvattnet. Det är ju gifter, menar Hillevi Virgin”
”-Det är särskilt allvarligt att medlen finns i grundvattnet eftersom nedbrytningen där går så långsamt, säger Karin Sjöstrand”

bekämpningsmedel o kemikalier

En myndighet –SLU- undersöker gifterna, en annan –Socialstyrelsen- håller reda på vår hälsa.

Kopplingen mellan gifter och hälsa är bara delvis dokumenterad. Som det står på SLUs hemsida ”Kroniska effekter studeras normalt under 7-21 dagar.”
I de fall man undersökt ämnena sätter man gränsvärden, men bara varje ämne för sig. Kombinationer av dessa, den så kallade cocktail-effekten, finns det små möjligheter att undersöka. Antalet gifter och kemikalier är alldeles för många, och fler tillkommer varje år. Hur ska man kunna sätta upp en gräns för kombinationen BAM och Bentazon, till exempel?

Förekomsten av cancer, hormonstörningar och diabetes bara ökar. Varför?
Ska vi vänta på att någon myndighet ger nya direktiv?

Idag kan du och jag ta bort tungmetaller, gifter och kemikalier ur kroppen.

Waioras NCD tar bort tungmetaller och lättflyktiga organiska ämnen, därefter kan kroppen ta hand om gifter själv. NCD tas upp genom tarmväggen, samlar på sig tungmetaller och dessa kemikalier, sedan kissar du ut det. Kroppen börjar fungera bättre direkt.
Kombinera detta med AgariGold H1X1, så stödjer du ett korrekt fungerande immunförsvar. Många lider av att immunförsvaret inte ser skillnad på vän eller fiende, en autoimmun störning. Det är stört av föroreningar och av att det har brist på viktiga ämnen. Ämnen som du får ifrån Agaricus Blazei Murril, världens absolut kraftfullaste och hälsosammaste svamp.

Nu har man gjort ett nytt svampextrakt från samma Agaricus som bygger på en ny utvinningsmetod. Nu utvinner man med hjälp av enzymer och får ut ännu mer av det goda. Waioras kombination med det nya svampextraktet och NCD kallas MegaDefense.

MegaDefense är ett ekonomiskt och effektivt sätt att stödja en frisk kropp. Något vi behöver mer än något annat i vår värld idag.

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates