EPA granskar miljöeffekter av skiffergasutvinning

 

I USA är man i full gång med att utvinna skiffergas/fossilgas i delar av Marcellusfältet, ett fält som täcker stora områden i östra USA, från New York genom bl.a. Pennsylvania till Tennessee.

New York City har länge tryckt på för att förbjuda utvinning av fossilgas (skiffergas) i områden som avrinner till stadens dricksvattentäkter.

Amerikanska Miljömyndigheten, EPA (Environmental Protection Agency), har nu börjat undersöka om utvinningen av skiffergas har orsakat miljöförstöring som bryter mot federala regler.
Det är i Washington County söder om Pittsburg som EPA genomför sin undersökning. I detta county finns 700 borrade gasbrunnar, av vilka 278 av dessa producerade gas. Se även tidigare inlägg om utvinning av skiffergas i Skåne och Polen.
Den snabba ökningen av gasborrning i Pennsylvania skapar oro för förorening av vatten.
Separat från detta undersöker National Study of Hydraulic Fracturing (fracking) dricksvattenresurserna i Washington County.
(Pittsburg Post-Gazette, 13feb 2012)

   

 

 

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates