Det är skillnad på detox och detox

Begreppet Detox har hittills inom hälsokostområdet använts för proceduren att hjälpa kroppen att bli av med kroppsegna gifter. Det är ju det enda man kunnat göra med de till buds stående medlen, som till exempel att fasta, dricka teer mm.

Wiaora erbjuder något helt nytt.

Waiora erbjuder ett sätt att få bort gifter som är utifrån kommande.
Tungmetaller, flyktiga organiska ämnen och kemikalier är omöjliga, eller näst intill, för kroppen att ta bort. Det är därför de kallas persistenta (långlivade). Det är en paradox att det som en kemist kallar flyktiga organiska ämnen, blir till långlivade organiska föreningar i människokroppen.

Det är Natural Cellular Defence, NCD, som Waiora erbjuder. NCD har funnits sedan 2005 och erfarenheterna är goda. Mycket goda. Det finns en lång rad med testimonials, berättelser, om hur olika människor blivit avgiftade från dessa obehagliga ämnen. Varje tisdagkväll (amerikansk Eastern time) ringer folk in och berättar om sina erfarenheter. Erfarenhetsbanken bara växer och växer.

NCD innehåller Zeolit av kvaliteten Clinoptilolite. De positiva effekter som denna Zeolit har är väldokumenterade. Inom folkmedicinen har den länge använts för att rena mag-tarmkanalen. Idén som ledde till NCD, var att få denna unika zeolit att komma in i blodomloppet för att göra samma sak där.
Det tog sju år att lösa problemen.

  • Det ena problemet var att få den så liten att den kan passera genom tarmväggen och in i blodomloppet. Så små partiklar finns inte i naturen.
  • Det andra problemet var att ta bort allt som zeoliten samlat på sig under årmiljonerna. Som tungmetaller t.ex.

År 2005 var dessa problem lösta och NCD kom ut på marknaden. De små partiklarna är lösta i destillerat vatten som en suspension. Waiora kallar detta för en liquified (flytande) zeolit, eftersom man tar den i droppform.
Erfarenheterna lät inte vänta på sig.

Konkurrenter har dykt upp. I Sverige marknadsförs två zeolitprodukter: Trudetox och ACZnano. Smickrande, men båda ger ett oseriöst intryck:

  • Trudetox är i pulverform. Deras beskrivning av reningsprocessen påminner om det jag vet om NCDs process. Jag har inte hittat någon tredje parts analys av Trudetoxs produkt. På deras hemsida ligger tio videos varav 8(!!) handlar om Waioras NCD, vilket förvånar mig. På en av filmerna är det Rik Deitsch som berättar. Han är en av dem som arbetat med att ta fram Waioras NCD. Den sista videon visar en man i vit rock som säger att när man gör en flytande zeolit, så bryter man fullständigt sönder molekylstrukturen. Antingen har han inte läst på vad NCD är för någonting eller så pratar han om någonting helt annat, en sorglig uppvisning.
  • ACZnano är en suspension i pumpflaska. Tyvärr visar diffraktionsanalys att mineralens uppbyggnad inte stämmer överens med en clinoptilolit zeolit. Relationen mellan Kisel/ Magnesium/ Aluminium ska vara 1/1/1, dvs lika mycket av varje. ACZnano har samma komponenter, men i relationen 1/2/1,5. Troligen en annan typ av zeolit. Storleken på partiklarna befanns inte vara av en storlek som kan passera tarmväggen. Se http://www.liquidzeolite.org/brands.html

Det positiva i sammanhanget är att NCD är en receptfri produkt som man kan ta (och BÖR ta) även om man inte upplever sig ha några problem. Det är ingen medicin, men du hjälper din kropp att fungera bättre när den slipper de störningar som tungmetaller, kemikalier (exempelvis Ftalater) och flyktiga organiska ämnen utgör för din kropps funktioner.

Jag tar NCD själv varje dag, i förebyggande syfte. Jag vet inte hur nära min bägare är att rinna över.

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates