Alkohol och Cancer

Sambandet mellan Cancer och Alkohol

Cancerfondens årsrapport 2013 påpekar att det finns ett samband mellan alkohol och cancer.

Detta är oerhört intressant, därför att det är sällan man inom cancervärlden tar upp kopplingen mellan socker och cancer. Alkohol ÄR socker.

Låt oss titta lite närmare på detta:

Socker, kolhydrater, stärkelse och alkohol ger alla din kropp ett lågt pH-värde. Kroppen blir sur. Kroppen har flera system som arbetar för att hålla en korrekt surhet med pH-värde på ungefär 7,4. Ditt immunförsvar, som dagligen stoppar celler som blivit canceraktiva, arbetar bäst i normalt pH på 7,4. Men för att korrigera pH-värdet måste kroppen plocka resurser – ämnen – i kroppens depåer.

En sur miljö är grogrund för cancer.
Nobelpriset gavs 1931 till Otto Warburg som visade att cancer krävde en syrefattig (anaerob) miljö med lågt pH-värde för att kunna leva och växa. Bidragande är att immunförsvaret fungerar sämre i sur miljö. Det är därför kroppen vill hålla korrekt pH-värde på 7,4.

Otto Warburg visade att en cancertumör kunde ha ett pH på 6,0 . I det pH-värdet är förekomsten av aktiva vätejoner 25 gånger fler än vid pH 7,4 . Otto Warburg dog utan att vare sig skolmedicinen eller läkemedelsindustrin intresserat sig för hans forskningsresultat.

Cancerfondsrapporten har andra förklaringar än socker och surhet, men alla vet att alkohol framställs ur socker. Rapporten blir intressant när du byter ut ordet ”alkohol” mot ”socker”.

Till år2030 räknar man med en fördubbling av antalet cancerfall.
Rapporten påpekar att antalet cancerfall ökar snabbt i Sverige.

Vad kan DU göra för att förebygga cancer?

Det finns inte många konkreta förslag i rapporten mer än att sluta röka och att hålla sig undan solen.

Enligt Otto Warburg och Nobelpriskommittén 1931, är nyckeln att hålla sin kropps pH-värde på korrekt nivå.

Diet
Dieter som LCHF och Stenålderskost är bra exempel. Båda minimerar intaget av försurande ämnen. Jag har bara hört positiva saker om dessa dieter.

Kosttillskott
Det finns kosttillskott som reglerar kroppens pH-värde till det normala 7,4  – Detta binder överskottet av vätejoner och belastar inte alls kroppens egna depåer. Samma funktion tar dessutom bort tungmetaller ur kroppen.
Som om inte det vore tillräckligt fantastiskt, innehåller detta kosttillskott även immunmodulerande byggstenar till immunförsvaret. Det jag syftar på är Waiora MegaDefense och jag tar det själv sedan 2år.

Waiora’s kosttillskott rensar ut det du inte vill ha i kroppen, och fyller på sådant du behöver.

Not.
Skolmedicinen och Läkemedelsindustrin använder faktiskt Otto Warburgs forskningsresultat, men bara vid röntgendiagnostik; Kontrastvätskan innehåller socker, och lyser upp cancertumörerna tydligt på röntgenbilderna.

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates